ساختمان هموشمند چیست؟
فلسفه اصلی تکنولوژی ساختمان هوشمند، که بر اساس محوریت بخشیدن به شخص استفاده کننده و نیازهای او پایه ریزی شده است، به درخواست های امروز و آینده پاسخی ساده و مناسب می دهد و قابلیت هماهنگ شدن با فناوری های بعدی را داراست.
دانلود کاتالوگ
::: جستجو در سایت
خطا

شما اجازه دسترسی به این قسمت را ندارید.